Fri som fuglen

Flyg med oss i Volda - Ørsta Himmelseglarlag

Ver og vind

Hestelegda

Kva skjer?


NorgesCup

på Bondalseidet - Siste nytt

Vermeldingar tilseier at det ikkje vert NC på Bondalseidet i år.

Om veret er med oss, skal Himmelseglarane arrangere NorgesCup på Bondalseidet helga 20.-22. april.
Alle medlemar vert oppmode om å stille opp og hjelpe til. Ta kontakt med leiaren.

Komande aktivitetar

Volda/Ørsta himmelseglarlag

Boks 108, 6069 Hareid
Bank: 3992 40 22950 -  Vips: 102018