Skip to main content

Påmelding

Kurs­påmelding

På tide å kome i gang? – fyll ut påmeldinga under her og send inn. Eige skjema for SIV-kurs.

Meir info om kurs og innhald finn du her.

Pris på kurset er kr 11 000,- pluss forsikring og lisens. Er du under 26 år betaler du 1890,-  og er du over 26 år betaler du 2740,- for lisens og forsikring.

Forsikring og lisens hjelper vi deg med på første kursdag. Om du ikkje har det frå før – lag deg en profil på Min Idrett når du melder deg på kurs, slik at vi får melde deg opp på kurs.

Når det gjeld utstyr (vinge, seletøy og hjelm) til bruk på kurset, er dette inkludert i kursavgifta.

Betaling av kursavgift må skje tre veker før første kursdag til konto nr 3992 40 22950; merk innbetalinga med PG kurs. HUGS: Påmeldinga er ikkje gyldig før kursavgift er betalt.

Meir praktisk info om kurset blir sendt på mail til kvar enkelte i god tid før kursstart.

Dato for neste nybyrjarkurs er ikkje klar enno.
Neste SIV-kurs vert på Loen er ikkje fastsett pr no.Vi vil arrangere SIV-kurs på Loen etter behov. Når der er mange nok interesserte vil vi sette i gong. bruk skjemaet under her. Du vil bli kontakta når dato er klar. 
Har du spørsmål om kurs, kan du kontakte ein av instruktørane våre:
 • skulesjef Sarah Wisniewski - på telefon 98 36 98 95
 • Dag Brekke - på telefon 90 03 24 29
 • Hallvard Seljebotn - på tlf. 95 48 33 94
 • Tord Irgens Kylling - på tlf. 48 22 35 52

Påmelding til kurs

Vi vil legge til nye kurs etter kvart som dei vert datofesta. Hugs å velge kursdato og -type i skjemaet.
Fyll ut og send inn. Vi vil ta kontakt med mer info om kurset, transport og overnatting m.m. når det nærmar seg.

Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Invalid Input
Ugyldig inndata

Påmelding til SIV-kurs

Vi vil legge til nye kurs etter kvart som dei vert datofesta. Hugs å velge kursdato.
Fyll ut og send inn. Vi vil ta kontakt med mer info om kurset, transport og overnatting m.m. når det nærmar seg.

Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Husk å velge dato

 • Instr Kurs

 • Kurs 01

 • Kurs 02

 • Kurs 03

 • Kurs 04

 • Kurs 05

 • Kurs 06

 • Kurs Smabakke 01

Les mer

Kursinfo

Kurs i Himmel­seglarane

Kursplanar 2022/23

Kurs
Tid
Stad
Pris
 SIV-kurs  17.–18. jini  Loen 2000,-/1700,-
       
       
       

Det er ingen datoar klar for neste nybyrjarkurs, men vi prøver å få til eit i vår/sommar. SIV-kurs i midten av juni i Loen. Redusert pris på SIV-kurset for Himmelseglar-medlemar.

Interresert? - fyll ut påmeldingsskjemaet her, velg kurstype/-tidspunkt og send inn.

Et kurs består av både praktisk og teoretisk undervisning, ledet av en eller flere instruktører. Pris på nybyrjarkurset er kr 11 000,- pluss forsikring og lisens. (Er du under 26 år betaler du 1890,-  og er du over 26 år betaler du 2740,- for lisens og forsikring i eitt år.) Kursavgifta dekker teoretisk og praktisk undervisning, kursutstyr og oppfølging frem til PP3.

SPG-PG konvertering

Dette er kurset for deg med SPG3 eller høgare og som vil byrje å fly PG. Vi har ikkje sett nokon dato, men er klar når du er.

Speedglidingkurs

Ingen planar p.t., men er interessaa stor, vil det bli sett opp kurs.

Teoridelen består av 6 fag:

 • Aerodynamikk
 • Meteorologi
 • Praktisk flyging
 • Materialkunnskap
 • Lover og regler
 • Førstehjelp

Den praktiske delen starter på flat mark med gjennomgang av paraglideren med seletøy og litt definisjoner om hva de viktigste delene heter. Det første man lærer er å løpe i gang paraglideren på tilnærmet flat mark i lite eller ingen vind. Starte den i vind der man snur seg mot vingen og løfter den opp over hodet før man snur seg lærer man en dag med litt vind på ei mark.

Så snart start av paraglider går greit flytter man seg opp i en liten skolebakke der man starter paraglideren og flyr like over bakken til man kommer på flat mark og lander. Dette fortsetter man med å trene på så start, flyging og landing går fint og legger så inn mer og mer lengde og høyde og man får tid til å svinge intill 90 grader.

Etter dette vil man gå videre via mellomstadiebakke å til slutt fly full høydetur med god tid og rom til å fly vingen og se seg litt rundt før man lander. Her skal man gjennom en rekke øvelser som skal være bestått. Det er øvelser som 360 graders svinger, firkant- og åttetalls innflyging og landing osv. Alle øvelsene gås gjennom både i teorien og ved brifing og defrifing.

Krav til trinn 2 utsjekk på paraglider (PP2)

Teori:
 • Bestått teoretisk eksamen i alle fall med minimum 70 % riktig i alle fag.
Praktisk del:
 • Minimum 6 vellykkede flydager.
 • Minimum 30 flyturer der minimum 10 er høydeturer.
 • Bestått på alle praktiske øvelser.

PP2 gir rettigheter til å fly selvstendig uten instruktør tilstede på de steder man har utsjekk, med det utstyret og de meteorologiske forhold man er utsjekket av instruktør.

Etter kurset trener man alene eller sammen med andre erfarne/instruktør og instruktøren din følger deg opp videre sammen med dine medelever. Når man har samlet erfaring med tid i lufta og en del turer fortsetter vi kurst med PP3 oppfølging der målet er å komme opp på trinn 3 som er selvstendig pilot. Her holder vi både teoretisk kurs og er med ut å flyr for gå gjennom og se på en del øvleser til trinn 3.
Dette avsluttes med PP3 eksamen. Når denne er bestått og når kravet til praktiske ferdigheter er nådd er man PP3 pilot.

Etter at man er blitt PP3 pilot bestemmer man selv hvilke steder, utstyr og forhold man vil fly i og opplæringen gjør en i stand til å ta de rette valgene. Man kan også oppsøke mer erfarne piloter eller instruktøren(e) i klubben for hjelp og støtte videre. Klubben har også tilbud om PP4, PP5, tandem-, sikkerhets- og hjepeinstruktørkurs. Ta kontakt med faglig leder eller en instruktør for videre kurs i klubbens regi.

Hvem kan delta og hva kreves? Alle som har lyst til å fly, er fylt 18 år (15 år med underskrift av begge foresatte) og er fysisk i god nok form til å klare de utforingene som kommer på kurset. Her snakker vi om å bære ca 15 kg sekk opp til start, 45 min fjellgange. Kunne løpe i gang vinge på en sikker måte (metoden læres på kurset), og i tillegg har overskudd til å fly ned på en sikker måte.

Kontakt

Leiar Hallvard M Seljebotn
95 48 33 94
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Skulesjef Dagfinn Graneng
99 53 55 23
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Er du klar til å flyge i Norges flottaste natur? Meld deg på!

Her hadde vi et raskt søk på YouTube om kursing, så kan dere kose dere inntil du sjølv er med på kurs i Himmelseglarane:

Interessert i kurs

Fyll ut og send inn. Dette er ikkje ei bindande påmelding – vi tar kontakt når neste kursdato er sett.

Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata

Les mer

Fornying

Start med å lese dette (klikk her)

Fornyelse av elevbevis, flygebevis og andre kompetanser

HUSK at før en går i gang med prosessen at en sjekker at en har gyldig medlemskort og lisenskort (forsikring) For de som skal egenfornye så må en også ha gyldig kompetansekort. Alle disse kortene finner en i MI APPen eller på MI nettsiden.

Video av Fornyelse av medlemskap + lisens  (forsikring)
Video av Fornyelse av Lisens (forsikring)
Video av Fornyelse av kompetansebevis

Har en gyldig lisens og nok timer/turer så velger en egenfornyelse. (f.eks Eigenfornying PP3)

Har du flygebevis som har utløpt på dato så velger en lisens m/instruktørgodkjenning (f.eks Fornying med instruktør PP3) da disse går videre til instruktør for godkjennelse.

En må også ha gjort en avtale med en instruktør som i etterkant vil gå inn på E-kurs og godkjenne fornyelsen hvis du vil fornye elevbevis eller flygebevis der en ikke har turer/tid nok forrige år til egenfornyelse.

KRAV til egenfornyelse/fornyelse er lagt inn nederst på hver enkelt lisensforklaring, så det finner du ved å klikke deg dit å lese infoen der.

Speedgliderflygeren 2022

Alle som vil fornye ha tatt denne OG BESTÅTT for å slippe til med fornyelsene. Egentlig har en ikke gyldig SPG-kompetanse hvis en ikke har gjort og BESTÅTT denne før fristen som var 15. mai 2020.

Her er direkte link til Speedgliderflygeren 2022

De som allerede har bestått denne slipper selvsagt å gjøre den på ny.

Fornying med instruktør

 • PP2

  Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

  Her er direkte link til PP2-fornying på MinIdrett

  PP2 skal benytte denne linken enten lisensen er gått ut på dato eller ei. Etter at en kommer inn på søknad m/instr godkjenning:

  • En krysser av de spørsmålene som er der.
  • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
  • Velg instruktør og "Lagre" valget.
  • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
  • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
  • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
  • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
  • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

  KRAV til fornyelse :

  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens ( forsikring )
  • PP2, gyldig eller utgått
  • Husk å informere instruktøren du velger
 • SPG2

  Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

  Her er direkte link til SPG2 fornyelse

  Du skal benytte denne linken enten lisensen er gått ut på dato eller ei.

  Etter at en kommer inn på søknad m/instr godkjenning :

  • En krysser av de spørsmålene som er der.
  • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
  • Velg instruktør og "Lagre" valget.
  • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
  • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
  • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
  • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
  • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

  KRAV til fornyelse:

  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens (forsikring)
  • SPG2, gyldig eller utgått
  • Fornyes via instruktør, så husk å informere instruktør først.

   

 • PP3

  Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

  Her er direkte link til PP3 fornying med instruktør­godkjenning på MinIdrett

  Etter at en kommer inn på søknad m/instruktørgodkjenning:

  • En krysser av de spørsmålene som er der.
  • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
  • Velg instruktør og "Lagre" valget.
  • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
  • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
  • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
  • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
  • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

  KRAV til fornyelse:

  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens (forsikring)
  • Husk å informere instruktør.
 • SPG3

  Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

  Her er direkte link til SPG3 fornyelse m/instruktørgodkjenning

  Etter at en kommer inn på søknad m/instr godkjenning :

  • En krysser av de spørsmålene som er der.
  • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
  • Velg instruktør og "Lagre" valget.
  • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
  • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
  • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
  • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
  • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

  KRAV til fornyelse:

  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens (forsikring)
  • Fornyes via instruktør, så husk å informere instruktør først.
 • PP4

  Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

  Her er direkte link til PP4-fornying med instruktørgodkjenning på MinIdrett

  Etter at en kommer inn på søknad m/instruktørgodkjenning:

  • En krysser av de spørsmålene som er der.
  • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
  • Velg instruktør og "Lagre" valget.
  • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
  • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
  • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
  • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
  • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

  KRAV til fornyelse:

  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens (forsikring)
  • Husk å informere instruktør.
 • SPG4

  Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

  Her er direkte link til SPG4 fornyelse m/instruktørgodkjenning

  Etter at en kommer inn på søknad m/instr godkjenning:

  • En krysser av de spørsmålene som er der.
  • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
  • Velg instruktør og "Lagre" valget.
  • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
  • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
  • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
  • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
  • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

  KRAV til fornyelse:

  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens (forsikring)
  • Fornyes via instruktør, så husk å informere instruktør først.
 • PP5

  Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

  Her er direkte link til PP5-fornying med instruktørgodkjenning på MinIdrett

  Etter at en kommer inn på søknad m/instruktørgodkjenning:

  • En krysser av de spørsmålene som er der.
  • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
  • Velg instruktør og "Lagre" valget.
  • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
  • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
  • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
  • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
  • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

  KRAV til fornyelse:

  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens (forsikring)
  • Husk å informere instruktør.
 • SPG5

  Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

  Her er direkte link til SPG5 fornyelse m/instruktørgodkjenning

  Etter at en kommer inn på søknad m/instr godkjenning:

  • En krysser av de spørsmålene som er der.
  • Etter alle er krysset av så kommer muligheten til å velge godkjenning-instruktør frem.
  • Velg instruktør og "Lagre" valget.
  • Etter at en har lagret instruktør får en tilgang til å legge inn aktiviteten siste året.
  • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om fornyelse m/instruktørgodkjenning.
  • Søknaden vil da vise på E-kurs under Min Startside , Kurs, AKTIVE som 85% fullført.
  • Når instruktør har godkjent vil søknaden flyttes til AVSLUTTEDE som 100% fullført.
  • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

  KRAV til fornyelse:

  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens (forsikring)
  • Fornyes via instruktør, så husk å informere instruktør først.

Eigenfornying

 • PP3

  Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

  Her er direkte link til Eigenfornying PP3 på MinIdrett.

  Etter at en kommer inn på søknad om egenfornyelse :

  • En krysser av de spørsmålene som er der.
  • Etter at alle krysset av så kommer muligheten til å legge inn aktivitet.
  • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om egenfornyelse.
  • Trykker er FORTSETT knappen etterpå kommer en direkte til startsiden sin i E-kurs og der viser søknaden da 100% fullført under AKTIVE
  • Få minutter senere er søknaden borte fra AKTIVE og vises da på AVSLUTTEDE som 100% fullført.
  • Innen få timer vil den ligge som fullført kurs inne på MI
  • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET
  • Det KAN ta opp til 2-3 dager før den vises på KOMPETANSEKORTET.

  KRAV til egenfornyelse :

  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens (forsikring)
  • Gyldig PP3 (hvis ikke må en benytte fornyelse for PP3 med instruktør)
  • Minimum 5 timer eller 20 turer siste 12 mnd, har en ikke dette må en ha kontaktet instruktør som må inn i etterkant å godkjenne søknaden.
 • SPG3

  Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

  Her er direkte link til SPG3 Eigenfornying

  Etter at en kommer inn på søknad om egenfornyelse :

  • En krysser av de spørsmålene som er der.
  • Etter at alle krysset av så kommer muligheten til å legge inn aktivitet.
  • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om egenfornyelse.
  • Trykker er FORTSETT knappen etterpå kommer en direkte til startsiden sin i E-kurs og der viser søknaden da 100% fullført under AKTIVE
  • Få minutter senere er søknaden borte fra AKTIVE og vises da på AVSLUTTEDE som 100% fullført.
  • Innen få timer vil den ligge som fullført kurs inne på MI
  • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET
  • Det KAN ta opp til 2-3 dager før den vises på KOMPETANSEKORTET.

  KRAV til egenfornyelse :

  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens (forsikring)
  • Gyldig SPG3 (hvis ikke må en benytte fornyelse for SPG3 Fornying med instruktør)
  • Minimum 30 turer siste 12 mnd, har en ikke dette må en ha kontaktet instruktør som må inn i etterkant å godkjenne søknaden.
 • PP4

  Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

  Her er direkte link til Eigenfornying PP4 på MinIdrett

  Etter at en kommer inn på søknad om egenfornyelse :

  • En krysser av de spørsmålene som er der.
  • Etter at alle krysset av så kommer muligheten til å legge inn aktivitet.
  • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om egenfornyelse.
  • Trykker er FORTSETT knappen etterpå kommer en direkte til startsiden sin i E-kurs og der viser søknaden da 100% fullført under AKTIVE
  • Få minutter senere er søknaden borte fra AKTIVE og vises da på AVSLUTTEDE som 100% fullført.
  • Innen få timer vil den ligge som fullført kurs inne på MI
  • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET
  • Det KAN ta opp til 2-3 dager før den vises på KOMPETANSEKORTET.

  Når en følger denne linken så har en hoppet over de første beskrivelsene i pdf om hvordan en finner kurset, følg .pdf videre derfra.

  KRAV til egenfornyelse :

  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens ( forsikring )
  • Gyldig PP4 ( hvis ikke må en benytte fornyelse for PP4 med instruktør)
  • Minimum 5 timer eller 20 turer siste 12 mnd, har en ikke dette må en ha kontaktet instruktør som må inn i etterkant å godkjenne søknaden.
 • SPG4

  Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

  Her er direkte link til SPG4 Eigenfornying

  Etter at en kommer inn på søknad om egenfornyelse :

  • En krysser av de spørsmålene som er der.
  • Etter at alle krysset av så kommer muligheten til å legge inn aktivitet.
  • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om egenfornyelse.
  • Trykker er FORTSETT knappen etterpå kommer en direkte til startsiden sin i E-kurs og der viser søknaden da 100% fullført under AKTIVE
  • Få minutter senere er søknaden borte fra AKTIVE og vises da på AVSLUTTEDE som 100% fullført.
  • Innen få timer vil den ligge som fullført kurs inne på MI
  • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET
  • Det KAN ta opp til 2-3 dager før den vises på KOMPETANSEKORTET.

  KRAV til egenfornyelse :

  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens (forsikring)
  • Gyldig SPG4 (hvis ikke må en benytte fornyelse for SPG4 Fornying med instruktør)
  • Minimum 30 turer siste 12 mnd, har en ikke dette må en ha kontaktet instruktør som må inn i etterkant å godkjenne søknaden.
 • PP5

  Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

  Her er direkte link til eigenfornying PP5 på MinIdrett

  Etter at en kommer inn på søknad om egenfornyelse :

  • En krysser av de spørsmålene som er der.
  • Etter at alle krysset av så kommer muligheten til å legge inn aktivitet.
  • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om egenfornyelse.
  • Trykker er FORTSETT knappen etterpå kommer en direkte til startsiden sin i E-kurs og der viser søknaden da 100% fullført under AKTIVE
  • Få minutter senere er søknaden borte fra AKTIVE og vises da på AVSLUTTEDE som 100% gjennomført.
  • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET

  KRAV til egenfornyelse :

  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens ( forsikring )
  • Gyldig PP5 ( hvis ikke må en benytte fornyelse for PP5 med instruktør)
  • Minimum 5 timer eller 20 turer siste 12 mnd. Har en ikke dette må en ha kontaktet instruktør som må inn i etterkant og godkjenne søknaden.

   

 • SPG5

  Les først all info som står på øverst her: START MED Å LESE DETTE om du ikkje alt har gjort det.

  Her er direkte link til SPG5 Eigenfornying

  Etter at en kommer inn på søknad om egenfornyelse :

  • En krysser av de spørsmålene som er der.
  • Etter at alle krysset av så kommer muligheten til å legge inn aktivitet.
  • Etter at du har lagt inn antall turer/timer for siste år og "Lagret" disse er du ferdig med søknad om egenfornyelse.
  • Trykker er FORTSETT knappen etterpå kommer en direkte til startsiden sin i E-kurs og der viser søknaden da 100% fullført under AKTIVE
  • Få minutter senere er søknaden borte fra AKTIVE og vises da på AVSLUTTEDE som 100% fullført.
  • Innen få timer vil den ligge som fullført kurs inne på MI
  • Pust ut og gjenta det samme om 1 år, husk å sjekke om den dukker opp på KOMPETANSEKORTET
  • Det KAN ta opp til 2-3 dager før den vises på KOMPETANSEKORTET.

  KRAV til egenfornyelse :

  • Gyldig medlemskap
  • Gyldig lisens (forsikring)
  • Gyldig SPG5 (hvis ikke må en benytte fornyelse for SPG5 Fornying med instruktør)
  • Minimum 30 turer siste 12 mnd, har en ikke dette må en ha kontaktet instruktør som må inn i etterkant å godkjenne søknaden.

Les mer

Home

Flyg med oss i Ørsta–Volda Himmel­seglar­lag

Fri som fuglen

Kva skjer?

Spleis for nye verstasjonar

Spleisen ga gode resultat, og saman med ekstra stønad frå Sparebank1 og iKamper Nordic, har vi no fått opp to nye verstasjonar, – Rotsetornet og Reset (Volda skisenter) i Volda.

Klar for å slå deg i lag med fuglane?

Himmelseglarane held kurs av ymse slag jamt – både speedglider, paraglider og SIV-kurs. Vi vil prøve å få til eit grunnkurs i vår/sommar – dato er ikkje klar.
Meir informsjon om kurs finn du her. Her kan du også melde di interesse for kurs. Velg i skjemaet.
Vil du vere med på det neste nybyrjarkurset vi arrangerer, kan du melde deg her.

Meir kursinfo …

SIV-kurs?

Vi held SIV-kurs på Loen etter kvart som behovet melder seg. Det vert SIV-kurs på Lopen 17.–18. juni 2023. Bruk skjemaet her for å melde interesse for neste kurs.

 

SIV-kursinfo

Fornying av flygebevis o.l.

Det nærmar seg tid for fornying av flygebevis, elevbevis, lisensar og alle andre typer kompetanse du vil behalde. Husk at du må få betalt lisens (forsikring) og alle andre kontingentar. Vi har her oppskrift på korleis du ellers gjeng fram for å ordne dette ...

Ver og vind

Eitrefjell sør

Med stønad frå iKAMPER NORDIC

Brekkeheida, Ørsta

Målaren er vinterstengt.

Bondalseidet

Volda Skisenter, Reset

Med Spleis frå folket og stønad frå Sparebank1 Søre Sunnmøre

Rotsethornet, Volda

Med Spleis frå folket og stønad frå Sparebank1 Søre Sunnmøre og iKAMPER NORDIC

Skafjellet, Hareid

Røyrafjellet

Hestelegda

Rjåhornet

Loen Skylift

Roppehornet

Roaldshorn, Stranda

Mulevika

Vassverket N

Melshornet

Målaren er vinterstengt.

Les mer

Medlemskap

medlemskap

Ei lita oppskrift for deg som vil bytte medlemskap til Himmelseglarane, eller legge til allereie eksisterande.
Du kan vere medlem av fleire klubbar, og betalar kun medlemsavgifta til kvar klubb. For Himmelseglarane er den no på kr 250,-/år.

01

Logg inn på MinIdrett

Bruk denne lenka under her. Vi reknar med du har brukarnamnet og passordet ditt klart ... Klikk på den grøne Logg inn-knappen

Gå til MinIndrett

02

Logg inn

03

Velg Medlemsskap

Når du er logget inn velger du Medlemskap i hovedmenyen

04

Klikk på Finn klubb

05

Søk etter klubb

Skriv Volda i søkefeltet og klikk på Søk. Då får du opp denne lista. Her velger du sjølvsagt Volda & Ørsta Himmelseglarlag. Feltet til høgre på illustrasjonen dukkar då opp. Kryss av og klikk på Send søknad.

Vil du byte klubb, må du også hugse å melde deg ut av klubben du ikkje vil vere medlem i lenger. Søk då opp klubben og når du velger den, vil du sjå valget Meld ut oppe til høgre.

Les mer

Bondalseidet Open

Bondalseidet Open 2019

Om vergudane og andre gode makter er med oss, skal vi arrangere NorgesCup, Bondalseidet Open, i helga 29.–31. mars 2019.

Dette er same helga som X2-festivalen gjeng av stabelen i Volda, og vi prøver å få til ei merkelandingskonkurranse i samband med dei. Ein god grunn for å delta på Bondalseidet Open sjølv om du ikkje stiller i NogesCupen ...

Ankomst torsdag kveld og start på fredag formiddag. Vi kjem etterkvart tilbake med meir detaljert program.

Meir informasjon:

Stad

Ørsta Skisenter på Bondalseidet i Ørsta kommune på Sunnmøre.

Skisenteret
Overnatting

Vi har leigd oss inn på sportskapellet som ligg berer 100 meter frå stolheisa, og der er det 4- og 8-mannsrom til kr 190,- pr natt. Ønsker du å nytte dette tilbodet, – send e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. med antall netter og antal personar.For campingplass er Hjørundfjord Camping på Sæbø mest aktuelt.

Campingplassen
Påmelding

Påmelding til NorgesCupen er no opna.

Påmelding KKPGxc

Les mer