Fri som fuglen

Flyg med oss i Volda - Ørsta Himmel­seglar­lag

Nybyrjarkurs PG SpeedriderkursSIV-kurs

Kva skjer?

Spleis for nye verstasjonar

Spleisen ga gode resultat, og saman med ekstra stønad frå Sparebank1 og iKamper Nordic, er vi no klare til å bestille dei to verstasjoane.

Klar for å slå deg i lag med fuglane?

Himmelseglarane held kurs av ymse slag jamt – både speedglider, paraglider og sikkerheitskurs. Vinterens nybyrjarkurset er no fullteikna, men det blir nytt nybyrjarkurs veke 28 og 29, med start 12 juli.
Vidare utover våren/sommaren vert det kanskje fleire nybyrjarkurs - om det er behov. Neste SIV-kurs vert truleg i siste del av august. Dato kjem snart. Meir informsjon om kurs finn du her. Her kan du også melde di interesse for kurs. Velg i skjemaet.
Vil du vere med på det neste nybyrjarkurset vi arrangerer, kan du melde deg her.

SIV-kurs?

Vi held SIV-kurs på Loen etter kvart som behovet melder seg. Kurset som var planlagt i mai, måtte vi utsette sidan Loen Skylift stenger i perioden 18. mai til 10. juni. Vi kjem tilbake snart med dato for nytt kurs i siste del av august. Bruk skjemaet her for å melde interesse for neste kurs.

 

Fornying av flygebevis

No er det godt og vel på overtid for fornying av flygebevis, elevbevis, lisensar og alle andre typer kompetanse du vil behalde. Husk at du må få betalt lisens (forsikring) og alle andre kontoingentar. Vi har her oppskrift på korleis du gjeng fram for å ordne dette ...

Årsmøte­innkalling 2021

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Himmelseglarlaget onsdag 17. februar 2021, klokka 19.00. Sidan corona-tiltaka framleis gjer eit "vanlig" møte vanskelig, vil vi i år prøve med eit digitalt årsmøte, via Microsoft Teams.

Årsmøte­innkalling 2020

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Himmelseglarlaget onsdag 19. februar 2020, klokka 19.00 på Volda Turisthotell, Skjervavegen 17.

Lotteri­vinnarane

No har vi gjennomført trekning i Vippsotteriet vårt, og vinnarane vart:

  1. PG-kurs vart vunne av Karoline Holen
  2. Speedrider-kurs vart vunne av Hanne Eikemo
  3. Ein tandemtur vart vunne av Familien Sandstad Dalen
  4. Ein tandemtur vart vunne av Kjetil Caiyas Vartdal

Alle vinnarane vert kontakta direkt også. Gratulerer!

Ver og vind

Eitrefjell sør

Med stønad frå iKAMPER NORDIC

Volda Skisenter, Reset

Med stønad frå iKAMPER NORDIC

Røyrafjellet

Hestelegda

Loen Skylift

Roppehornet

Roaldshorn, Stranda

Mulevika

Vassverket N

Volda/Ørsta himmelseglarlag

Boks 108, 6069 Hareid
Bank: 3992 40 22950 -  Vips: 102018