Fri som fuglen

Flyg med oss i Volda - Ørsta Himmelseglarlag

Ver og vind

Hestelegda

Kva skjer?


Komande aktivitetar

SIV-kurs

i Loen, 26. mai

Då er dato endellig spikra, og det er klart for påmelding for dei som treng sikkerhetskutset. Som de sikkert ser er det også flytta til Hoven, Loen. Ta kontakt med leiaren.

Volda/Ørsta himmelseglarlag

Boks 108, 6069 Hareid
Bank: 3992 40 22950 -  Vips: 102018