Styret

Volda/Ørsta himmelseglarlag

PB 319, 6151 Ørsta
Bank: 3992 40 22950 -  Vips: 102018