Bondalseidet Open

Bondalseidet Open 2019

Om vergudane og andre gode makter er med oss, skal vi arrangere NorgesCup, Bondalseidet Open, i helga 29.–31. mars 2019.

Dette er same helga som X2-festivalen gjeng av stabelen i Volda, og vi prøver å få til ei merkelandingskonkurranse i samband med dei. Ein god grunn for å delta på Bondalseidet Open sjølv om du ikkje stiller i NogesCupen ...

Ankomst torsdag kveld og start på fredag formiddag. Vi kjem etterkvart tilbake med meir detaljert program.

Meir informasjon:

Stad

Ørsta Skisenter på Bondalseidet i Ørsta kommune på Sunnmøre.

Skisenteret
Overnatting

Vi har leigd oss inn på sportskapellet som ligg berer 100 meter frå stolheisa, og der er det 4- og 8-mannsrom til kr 190,- pr natt. Ønsker du å nytte dette tilbodet, – send e-post til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. med antall netter og antal personar.For campingplass er Hjørundfjord Camping på Sæbø mest aktuelt.

Campingplassen
Påmelding

Påmelding til NorgesCupen er no opna.

Påmelding KKPGxc

Continue reading

Nybegynnerkurs (ParaPro 2)

Prøvedag

Vi skal halde ein prøvedag for paragliding ein dag i nærmaste framtid. Vi har ikkje satt nokon dato enda for vi må først sjå om her er inntresse for ein slik dag.

Vi har planar om kursstart i byrjinga av november 2019 og der er ledige plassar.Interresert? - fyll ut skjemaet nederst her (heilt uforpliktande) og send inn. Du vil bli kontakta nærmare når planane er klare.

Et kurs består av både praktisk og teoretisk undervisning, ledet av en eller flere instruktører og har i 2019 en prislapp på tilsaman ca 10 000,- (Kurs kr 7 500,- pluss lisensar/forsikring/medlemsskap). Dette dekker teoretisk og praktisk undervsisning og oppfølging frem til PP3. Himmelseglarane har nokre kursvinga som kan leigast, alternativt kan du bruke eigen vinge og sele, - eller du kan leige hos Termikk og Rotor for 2500,- Kjøper du utstyret etter kurset trekker dei leiga fra kjøpesummen. Ellers er vi behjelplige med å finne brukt utstyr som passer deg. Kursavgiften dekker også blader, nødvendige medlemsskap og forsikring.
Innen paragliding finnes ikke trinn 1 (som benyttes i hanggliding).

Teoridelen består av 6 fag:
 • Aerodynamikk
 • Meteorologi
 • Praktisk flyging
 • Materialkunnskap
 • Lover og regler
 • Førstehjelp

Den praktiske delen starter på flat mark med gjennomgang av paraglideren med seletøy og litt definisjoner om hva de viktigste delene heter. Det første man lærer er å løpe i gang paraglideren på tilnærmet flat mark i lite eller ingen vind. Starte den i vind der man snur seg mot vingen og løfter den opp over hodet før man snur seg lærer man en dag med litt vind på ei mark.

Så snart start av paraglider går greit flytter man seg opp i en liten skolebakke der man starter paraglideren og flyr like over bakken til man kommer på flat mark og lander. Dette fortsetter man med å trene på så start, flyging og landing går fint og legger så inn mer og mer lengde og høyde og man får tid til å svinge intill 90 grader.

Etter dette vil man gå videre via mellomstadiebakke å til slutt fly full høydetur med god tid og rom til å fly vingen og se seg litt rundt før man lander. Her skal man gjennom en rekke øvelser som skal være bestått. Det er øvelser som 360 graders svinger, firkant- og åttetalls innflyging og landing osv. Alle øvelsene gås gjennom både i teorien og ved brifing og defrifing.

Krav til trinn 2 utsjekk på paraglider (PP2)

Teori:
 • Bestått teoretisk eksamen i alle fall med minimum 70 % riktig i alle fag.
Praktisk del:
 • Minimum 6 vellykkede flydager.
 • Minimum 30 flyturer der minimum 10 er høydeturer.
 • Bestått på alle praktiske øvelser.

PP2 gir rettigheter til å fly selvstendig uten instruktør tilstede på de steder man har utsjekk, med det utstyret og de meteorologiske forhold man er utsjekket av instruktør.

Etter kurset trener man alene eller sammen med andre erfarne/instruktør og instruktøren din følger deg opp videre sammen med dine medelever. Når man har samlet erfaring med tid i lufta og en del turer fortsetter vi kurst med PP3 oppfølging der målet er å komme opp på trinn 3 som er selvstendig pilot. Her holder vi både teoretisk kurs og er med ut å flyr for gå gjennom og se på en del øvleser til trinn 3.
Dette avsluttes med PP3 eksamen. Når denne er bestått og når kravet til praktiske ferdigheter er nådd er man PP3 pilot.

Etter at man er blitt PP3 pilot bestemmer man selv hvilke steder, utstyr og forhold man vil fly i og opplæringen gjør en i stand til å ta de rette valgene. Man kan også oppsøke mer erfarne piloter eller instruktøren(e) i klubben for hjelp og støtte videre. Klubben har også tilbud om PP4, PP5, tandem-, sikkerhets- og hjepeinstruktørkurs. Ta kontakt med faglig leder eller en instruktør for videre kurs i klubbens regi.

Hvem kan delta og hva kreves? Alle som har lyst til å fly, er fylt 18 år (15 år med underskrift av begge foresatte) og er fysisk i god nok form til å klare de utforingene som kommer på kurset. Her snakker vi om å bære 15-20 kg sekk opp til start, 45 min fjellgange. Kunne løpe i gang vinge på en sikker måte (metoden læres på kurset), og i tillegg har overskudd til å fly ned på en sikker måte.

Kontakt

Leiar Kåre Georg Myklebust
40 09 72 46
e-post

Skulesjef Hallvard Magerøy Seljebotn
95 48 33 94
e-post

Er du klar til å flyge i Norges flottaste natur? Meld deg på!

Her hadde vi et raskt søk på YouTube om kursing, så kan dere kose dere inntil vi startar kurs i Himmelseglarane:

 

PG-kurs 2013

PG-kurs 2013

PG-kurs våren 2014

PG-kurs våren 2014

Kurs SHGPGK 2014

Kurs SHGPGK 2014

Fra PP2 til PP5

Fra PP2 til PP5

SHGPGK kurs 2013(2)

SHGPGK kurs 2013(2)

PG-kurs 2014 ISPGK

PG-kurs 2014 ISPGK

Vi vil legge til nye kurs etter kvart som dei vert datofesta. Hugs å velge kursdato og -type i skjemaet (du nyttar dette skjemaet til påmelding til SIV-kurs også) .
Fyll ut og send inn. Vi vil ta kontakt med mer info om kurset, transport og overnatting m.m. når det nærmar seg.
Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

For tildeling av rett seletøy.

Ugyldig inndata

For tildeling av rett vingestorleik

Invalid Input

Ugyldig inndata

Invalid Input

Reglar

Flykultur
og reglar

Viktig

Opne luftrom

Ved flyging på Bondalseidet eller andre plasser i luftsportsboksene til Himmelseglarane skal ein ringe til Møre Kontroll på tlf: 748 25 800 for å opne luftrom.

Ein skal avtale høgd over havet, kva luftsportsboks som skal opnast (nord, midt eller sør).

Hold kontakt - meld frå

Hugs radio!

Alle som flyg på Bondalseidet eller i luftsportsboksene til Volda og Ørsta Himmelseglarlag skal fly med radio på frekvens 154,175.

Dersom det er fleire på start blir den som ringer Møre dagens ansvarlege. Han eller ho skal melde fra til Møre kontroll når dagens flyaktivitet er avslutta. Dagens ansvarlege skal vere tilgjengeleg på telefon også i lufta, slik at Møre kan ringe dersom dagens avtale om høgd eller luftrom endrar seg.

Ved melding om endring frå Møre Kontroll skal dagens ansvarlege melde vidare om dette på radio. Dei andre pilotane skal gjenta meldinga slik at alle i lufta får dette med seg.

NB:

Ved flyging til Grodås mot Stryn skal ein ringe Stavanger kontroll på tlf: 516 50 183 for å få tillatelse til å flyge i Sogn TIA nordaust.

For at vi skal få beholde luftsportsboksane og det gode forhaldet til Avinor, er det viktig at alle fyl desse reglane.

Med ynskje om ein fin flydag!
Fagleg leiar i Volda og Ørsta Himmelseglarlag

Luftromskart

Knappen under her sender deg til luftromskart for området vårt (og resten av landet).

Luftromskart

Meir info

Continue reading

Kurspåmelding

På tide å kome i gang? – fyll ut påmeldinga under her og send inn. bruk skjemaet for SIV-kurs også.

Meir info om kurs og innhald finn du her.

Pris på kurset er kr 7 500,- pluss forsikring og lisens. Er du under 26 år betaler du 1890,-  og er du over 26 år betaler du 2740,- for lisens og forsikring.

Forsikring og lisens hjelper vi deg med på første kursdag. Om du ikkje har det frå før – lag deg en profil på Min Idrett når du melder deg på kurs, slik at vi får melde deg opp på kurs.

Når det gjeld utstyr har vi fleire muligheter: Klubben har nokre kurspakkar som vi leiger ut for 2000,- for kurset, du kan leige utstyr av Termikk og Rotor for 2500,- for kurset (handler du nytt utstyr med Termikk og Rotor etter kurset blir leiga av utstyr trekt fra kjøpesummen) eller ønsker du å bruke eget utstyr, ta kontakt med instruktør for avtale.

Betaling av kursavhgift kr 7 500,- må skje tre veker før første kursdag til konto nr 3992 40 22950 merk innbetalinga med PG kurs. HUGS: Påmeldinga er ikkje gyldig før kursavgift er betalt.

Meir praktisk info om kurset blir sendt på mail til kvar enkelte i god tid før kursstart.

SIV-kurs på Loen satsar vi på å halde etter behov. Når der er mange nok interesserte, so vil vi sette i gong. bruk skjemaet under her og velg "Neste SIV-kurs". Du vil bli kontakta når dato er klar.
Har du noe spørsmål om kurset kan du kontakte:
 • Kåre Georg Myklebust - på telefon 40097246
 • Hallvard Magerøy Seljebotn - på telefon 95483394

Påmeldingsskjema

Vi vil legge til nye kurs etter kvart som dei vert datofesta. Hugs å velge kursdato og -type i skjemaet (du nyttar dette skjemaet til påmelding til SIV-kurs også) .
Fyll ut og send inn. Vi vil ta kontakt med mer info om kurset, transport og overnatting m.m. når det nærmar seg.
Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Ugyldig inndata

Ugyldig inndata

For tildeling av rett seletøy.

Ugyldig inndata

For tildeling av rett vingestorleik

Invalid Input

Ugyldig inndata

Invalid Input

Er du klar til å flyge i Norges flottaste natur?

instr-kurs
kurs 01
kurs 02
kurs 03
kurs 04
kurs 05
kurs 06

Eitrefjell

Volda Ørsta Himmelseglarlag

Finner ikkje vind data fil
Maks vind siste time m/s
Maks-min siste 10min - m/s
Temperatur Eitrefjell ° C
Temperatur Nedre H ° C
Temperatur Aamdal ° C
middel m/s °

Volda/Ørsta himmelseglarlag

Boks 108, 6069 Hareid
Bank: 3992 40 22950 -  Vips: 102018