Skip to main content

Kurs­påmelding

På tide å kome i gang? – fyll ut påmeldinga under her og send inn. Eige skjema for SIV-kurs.

Meir info om kurs og innhald finn du her.

Pris på kurset er kr 11 000,- pluss forsikring og lisens. Er du under 26 år betaler du 1890,-  og er du over 26 år betaler du 2740,- for lisens og forsikring.

Forsikring og lisens hjelper vi deg med på første kursdag. Om du ikkje har det frå før – lag deg en profil på Min Idrett når du melder deg på kurs, slik at vi får melde deg opp på kurs.

Når det gjeld utstyr (vinge, seletøy og hjelm) til bruk på kurset, er dette inkludert i kursavgifta.

Betaling av kursavgift må skje tre veker før første kursdag til konto nr 3992 40 22950; merk innbetalinga med PG kurs. HUGS: Påmeldinga er ikkje gyldig før kursavgift er betalt.

Meir praktisk info om kurset blir sendt på mail til kvar enkelte i god tid før kursstart.

Dato for neste nybyrjarkurs er ikkje klar enno.
Neste SIV-kurs vert på Loen er ikkje fastsett pr no.Vi vil arrangere SIV-kurs på Loen etter behov. Når der er mange nok interesserte vil vi sette i gong. bruk skjemaet under her. Du vil bli kontakta når dato er klar. 
Har du spørsmål om kurs, kan du kontakte ein av instruktørane våre:
  • skulesjef Sarah Wisniewski - på telefon 98 36 98 95
  • Dag Brekke - på telefon 90 03 24 29
  • Hallvard Seljebotn - på tlf. 95 48 33 94
  • Tord Irgens Kylling - på tlf. 48 22 35 52

Påmelding til kurs

Vi vil legge til nye kurs etter kvart som dei vert datofesta. Hugs å velge kursdato og -type i skjemaet.
Fyll ut og send inn. Vi vil ta kontakt med mer info om kurset, transport og overnatting m.m. når det nærmar seg.

Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Invalid Input
Ugyldig inndata

Påmelding til SIV-kurs

Vi vil legge til nye kurs etter kvart som dei vert datofesta. Hugs å velge kursdato.
Fyll ut og send inn. Vi vil ta kontakt med mer info om kurset, transport og overnatting m.m. når det nærmar seg.

Ugyldig inndata
Ugyldig inndata
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Husk å velge dato