Skip to main content

Årsmøte­innkalling 2024

04 mars 2024

Kaller herved inn til årsmøte for Volda/Ørsta Himmelseglarlag. Møtet blir holdt i Ørstahallen torsdag 21. mars klokka 19.00.

Om det er saker du ønsker å ta opp, kan du svare på denne mailen inn til ei veke før møtet, altså 14. mars.

Her kjem sakslita:

  1. Godkjenne innkalling og sakslista
  2. Godkjenning av dei stemmeberettiga medlemmane
  3. Valg av dirigent, valg av protokollfører og valg av to medlemmar til å underskrive protokollen
  4. Behandle årsrapport for aktivitet
  5. Behandle regnskap, revisjonsberetning og budsjett
  6. Behandle forslag og saker
  7. Fastsette medlemskontingent
  8. Plan for det komande året
  9. Valg
  10. Avslutning av årsmøtet

Etter møtet blir det moglegheiter til å bli med på pizza. Vel møtt!

Helsing styret.

Hallvard Seljebotn

Latest Articles

Kaller herved inn til årsmøte for Volda/Ørsta Himmelseglarlag. Møtet blir holdt i Ørstahallen tor...
Innkalling til årsmøte i Volda & Ørsta Himmelseglarlag 2022 Styret innkaller med dette til å...
Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Himmelseglarlaget onsdag 17. februar 2021, klokka 19.0...